Navigace

Obsah

Logo Jihočeského kraje
Níže uvedené akce jsou podpořeny peněžními prostředky Jihočeského kraje:
Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

Název akce: Rekonstrukce komunikace na návsi

Získáno: 200 000,- Kč

Celkové náklady: 520 248,64 Kč

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Název akce: Výměna vadného veřejného osvětlení ve Vlčetínci

Získáno: 66 000,- Kč

Celkové náklady: 110 981,- Kč

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019

Název akce: Nákup pomocné techniky k údržbě veřejného prostranství ve Vlčetínci

Získáno: 38 000,- Kč

Celkové náklady: 65 038,- Kč

Účelová neinvestiční dotace obcím prostřednictvím krajů z rozpočtu MV- GŘ HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v roce 2017 odborná příprava, zásahy a věcné vybavení neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky požární techniky a věcných prostředků požární ochrany

Získáno: 2 000,-

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017

Název akce: Chodník ve Vlčetínci II

Získáno: 182 000,-

Celkové náklady: 363 528,- Kč

Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016

Název akce: Chodník ve Vlčetínci I

Získáno: 147 000,- Kč

Čerpáno: 126 182,68 Kč

Celkové  náklady: 241 596,36 Kč

Grantový program podpora rekonstrukce a oprav požárních nádrží v obcích – dotační program Jihočeského kraje v roce 2016

Název akce: Oprava návesní nádrže Vlčetínec

Získáno: 150 000,- Kč

Celkové náklady: 606 843,- Kč